Open

Hazz, lập cái quỷ này theo trào lu thôi nhưng giờ quên bà nó pass rồi….mà vẫn chưa sd rành :((

May giờ còn lưu trên đt, tới lúc bị out ra thì ko biết làm sao ah :p